Zožeň si našu bezplatnú aplikáciu. Okamžite spoznaj miestne ženy!

close icon
Vyberte jazyk
SK
 • SK
 • EN

Zásady ochrany osobných údajov BG Smart Business Eood

BG Smart Business Eood berie vaše súkromie veľmi vážne, so všetkými vašimi osobnými údajmi nakladá s veľkou starostlivosťou a uisťuje vás, že vaše údaje budú použité iba podľa týchto zásad ochrany osobných údajov. Tieto Zásady ochrany osobných údajov stanovujú ako BG Smart Business Eood používa a chráni všetky informácie, ktoré poskytnete BG Smart Business Eood keď používate našu webovú stránku a naše služby. Stručne povedané, používame vaše údaje na to, aby sme vám mohli ponúkať naše služby, aby sme sa s vami skontaktovali, informovali vás o našej službe a mohli vám predkladať ponuky.

Otázky týkajúce sa ochrany údajov a uplatňovania vašich práv

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany údajov alebo ak si chcete uplatniť svoje práva, kontaktujte supp23@zarucenespojenie.com alebo na vyššie uvedenú adresu s pridaním kľúčového slova “Ochrana údajov”.

Žiadosti o podporu prostredníctvom supp23@zarucenespojenie.com ako aj e-mailové prílohy nebudú otvorené/zohľadňované z dôvodu bezpečnostných predpisov.

Kto je BG Smart Business Eood?

BG Smart Business Eood poskytuje službu využívajúcu platformu („Platforma“), kde sa používatelia môžu spojiť a komunikovať medzi sebou prostredníctvom správ. Služby spoločnosti BG Smart Business Eood poskytuje: BG Smart Business Eood, bul. Gen. Eduard I. Totleben No 53-55, 1606 Sofia, Bulgaria., EIK - 204164223.

BG Smart Business Eood je zodpovedný za spôsob, akým sa vaše osobné údaje zhromažďujú, používajú a uchovávajú.

V akých prípadoch budeme osobné údaje spracovávať

Budeme spracovávať osobné údaje, ktoré nám aktívne odovzdávate svojimi vstupmi. Okrem toho budeme osobné údaje spracovávať automatizovaným spôsobom na základe využívania našej služby. Najmä v prípadoch uvedených nižšie môže dôjsť k spracovaniu vašich osobných údajov.

 • Návšteva našej webovej stránky
 • Vytvorenie zákazníckeho účtu
 • Nákup mincí
 • Kontaktovanie iných používateľov alebo nás
 • E-mailové bulletiny
 • Prístupy k nám
 • Chaty, prístupy k iným používateľom
 • Analýzy motivácií používateľov k návšteve našej webovej stránky a spôsobu, akým ju používajú
 • Analýzy úspešnosti našej reklamy merajú
 • Personalizácia reklamných opatrení
 • Obrana proti útokom na našu technickú infraštruktúru

Podrobnosti nájdete v nasledujúcich vysvetleniach.

Návšteva našej webovej stránky

Hneď ako navštívite našu webovú stránku, spoločnosť, ktorú sme poverili prevádzkou webovej stránky, uloží verejnú IP adresu počítača, ktorý používate na návštevu našej webovej stránky. To zahŕňa dátum a čas prístupu. IP adresa je jedinečná číselná adresa, prostredníctvom ktorej váš počítač odosiela a prijíma dáta cez internet.

Zvyčajne ani my, ani náš poskytovateľ služieb nebudeme vedieť, komu IP adresa patrí, pokiaľ nám neposkytnete akékoľvek údaje, ktoré nám umožnia identifikovať vás pri používaní našej webovej stránky. Používateľa možno identifikovať aj vtedy, ak podnikneme právne kroky (napríklad v prípade kybernetických útokov na našu webovú stránku) a počas procesu vyšetrovania sme informovaní o totožnosti používateľa. Vo všeobecnosti sa teda nemusíte obávať, že budeme schopní vytvoriť spojenie medzi vami a vašou IP adresou.

Náš poskytovateľ služieb používa IP adresu na to, aby vám umožnil navštíviť a používať našu webovú stránku a odhaliť a zabrániť útokom na naše webové stránky. Webové stránky sú, žiaľ, často napádané, aby poškodili prevádzkovateľov a používateľov (napríklad blokovanie prístupu, špehovanie údajov, šírenie škodlivého softvéru, ako sú vírusy, alebo iné nelegálne účely). Takéto útoky by nepriaznivo ovplyvnili zamýšľané použitie našej webovej stránky, ako aj bezpečnosť návštevníkov našej webovej stránky.

IP adresa spolu s časom návštevy sa spracúva, aby sme predišli takýmto útokom a potenciálnym nebezpečenstvám, ktoré z nich vyplývajú pre nás a používateľov našej webovej stránky. Prostredníctvom nášho poskytovateľa služieb sledujeme oprávnené záujmy zachovania našej obchodnej činnosti, ako aj predchádzania nezákonným zásahom, ktoré ovplyvňujú nás alebo návštevníkov našej webovej stránky.

Právnym základom tejto spracovateľskej činnosti je článok 6 odsek 1 f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Uložené údaje IP budú vymazané depersonalizáciou za predpokladu, že už nie sú potrebné na identifikáciu alebo zabránenie útokom.

Spôsoby kontaktu

Kedykoľvek nás budete kontaktovať prostredníctvom niektorého z uvedených spôsobov kontaktu, použijeme vami poskytnuté údaje na spracovanie vašej otázky. Môžete nás kontaktovať pomocou kontaktného formulára na Platforme. V tomto kontaktnom formulári vás žiadame, aby ste nám poskytli nasledujúce informácie: meno, e-mailovú adresu a správu. Tieto informácie používame na zodpovedanie vašich otázok, žiadostí a sťažností.

rávnym základom je náš oprávnený záujem odpovedať na vašu žiadosť podľa článku 6 ods. 1 f Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Ak vaša žiadosť slúži na účely uzatvorenia alebo spracovania zmluvy s nami, dodatočným základom spracovateľskej činnosti je článok 6 ods. 1 b Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Údaje budú vymazané po dokončení vašej žiadosti. V prípadoch, keď sme zo zákona povinní uchovávať údaje dlhšiu dobu, budú po uplynutí tejto doby vymazané.

Vytvorenie zákazníckeho účtu

Ak chcete používať našu platformu, musíte si vytvoriť účet. Na vytvorenie účtu vás žiadame, aby ste nám poskytli svoje meno, e-mailovú adresu a heslo. Tieto informácie sú povinné. Môžete tiež pridať ďalšie informácie, ako je váš profilový obrázok, telefónne číslo, miesto, pohlavie, vek, dátum narodenia, fyzické vlastnosti, stav vzťahu a sexuálna orientácia alebo preferencie flirtovania. Vaše dodatočné informácie sú uložené vo vašom účte a tieto informácie môžete kedykoľvek aktualizovať alebo odstrániť. Okrem toho sa tieto dodatočné informácie môžu kvalifikovať ako osobitná kategória osobných údajov, ktoré spracúvame len na základe vášho súhlasu. Svoj súhlas máte kedykoľvek právo odvolať zaslaním e-mailu na adresu supp23@zarucenespojenie.com. Upozorňujeme, že ak vaše správy používateľom platformy obsahujú (špeciálne) osobné údaje, spracovávame tieto údaje, aby sme vám mohli poskytnúť službu.

Ak chcete využívať všetky funkcie našej ponuky, musíte si vytvoriť zákaznícky účet. Okrem informácií požadovaných počas procesu registrácie budú všetky ostatné osobné údaje poskytnuté dobrovoľne. Vy sami sa rozhodnete, aké informácie chcete zahrnúť do svojho používateľského profilu. Svoje údaje môžete kedykoľvek upraviť alebo odstrániť. Čím viac informácií poskytnete, tým vyššia je šanca, že vás ostatní používatelia nájdu a rozpoznajú spoločné záujmy, ktoré s nimi zdieľate. Keďže naša webová stránka je dostupná pre každého prostredníctvom internetu, všetky informácie, ktoré poskytnete, budú verejné.

Ak neposkytnete žiadne údaje, ktoré nám umožňujú identifikovať vás (napríklad vaše mobilné číslo), môžete našu službu používať bez toho, aby sme vedeli, kto ste. Ak si kúpite mince, budete musieť uviesť svoje meno a adresu, ale tieto údaje dostane iba náš poskytovateľ platobných služieb, ktorý nám nepošle. V súlade s tým budete môcť našu službu používať anonymne.

Ak si vytvoríte zákaznícke konto a do svojho profilu pridáte informácie, spracúvame vami poskytnuté údaje na tento účel, na vytvorenie a správu vášho zákazníckeho konta, ako aj na to, aby sme vám umožnili využívať služby súvisiace s vaším zákazníckym účtom. . Okrem toho sa údaje použijú pre našu službu a sprístupnia sa iným používateľom podľa ich zamýšľaného účelu (napríklad vyhľadávanie konkrétnych sklonov a záujmov, kontroly zhody na identifikáciu spoločných záujmov a preferencií). Právnym základom tejto spracovateľskej činnosti je článok 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Počas procesu vytvárania používateľského účtu budeme schopní identifikovať vašu približnú polohu na základe vašej IP adresy. Toto použijeme na predbežné zadanie tejto polohy do vášho používateľského profilu, ktoré môžete zmeniť. Robí sa to preto, aby sa zabezpečilo, že členovia našej služby použijú správnu polohu na miestne vyhľadávanie, a teda – pokiaľ si polohu neprispôsobia – nájdu ďalších členov. Právnym základom tejto spracovateľskej činnosti je článok 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Údaje budú uložené až do vymazania zákazníckeho účtu. V prípadoch, keď sme zo zákona povinní uchovávať údaje nad rámec tejto udalosti (napríklad na splnenie účtovných povinností), alebo ak sme zo zákona oprávnení uchovávať údaje nad rámec tejto udalosti (v prípade aktuálneho súdneho sporu proti používateľskému účtu napríklad vlastník), údaje sa vymažú hneď, ako zanikne povinnosť alebo zákonné oprávnenie uchovávať údaje.

Zaregistrujte sa cez Google a Facebook

Pre jednoduchšie prihlásenie do našej služby môžete využiť zodpovedajúce služby Google a Facebook. V tomto prípade bude váš účet u príslušného poskytovateľa slúžiť aj ako prístup k našej službe. Na používanie týchto služieb platia v prvom rade zásady ochrany osobných údajov príslušného poskytovateľa (zásady ochrany osobných údajov Google a Facebook), ako aj všetky ďalšie dohody, s ktorými ste súhlasili ako zákazník Googlu alebo Facebooku. V tejto súvislosti si pozrite príslušné zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google alebo Facebook a skontrolujte dohody, s ktorými ste súhlasili v súvislosti s týmito zmluvami alebo samostatne.

Príslušný poskytovateľ odovzdá o vás nasledujúce osobné údaje, ktoré uložíme vo vašom zákazníckom účte a spracujeme tak, ako je uvedené v časti „Zákaznícky účet“.

Google:
 • Krstné meno a priezvisko
 • Emailová adresa
 • Rod
 • Profilový obrázok
 • Jazyk
Facebook:
 • Krstné meno a priezvisko
 • Emailová adresa
 • Rod
 • Dátum narodenia
 • Profilový obrázok (použijeme iba prvý profilový obrázok)
 • Facebook – stránky, ktoré sa vám páčia (páči sa mi)
 • Poloha
 • Jazyk

Právnym základom tejto spracovateľskej činnosti je článok 6 ods. 1 a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), keďže súhlasíte s prenosom údajov využitím príslušnej služby.

Spracovanie osobitných kategórií osobných údajov v súlade s článkom 9 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR)

Ak do svojho profilu pridáte akékoľvek údaje alebo nám inak oznámite akékoľvek údaje na spracovanie, ktoré by sa mohli považovať za údaje osobitných kategórií v zmysle článku 9 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) (napríklad etnický pôvod, náboženského alebo ideologického presvedčenia, údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie), budeme ich spracúvať výlučne na základe vašich dobrovoľných indikácií a nepoužijeme ich na žiadny iný účel, ako je poskytovanie funkcií našej služby, pre ktorú budú tieto údaje sprístupnené a použité.

Zahŕňa to verejné uvedenie týchto údajov do vášho zákazníckeho účtu pre ostatných používateľov našej služby, funkcie verejného vyhľadávania používateľov, kontroly zhody a všetky ostatné funkcie, o ktorých ako používateľovi viete, že tieto údaje sú pre nich používané. . Ak si to neželáte, nepridávajte do svojho používateľského profilu žiadne údaje charakteru definovaného v článku 9 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a neoznamujte žiadne takéto údaje nám ani iným používateľom.

Chat medzi používateľmi

V rámci našich zmluvných služieb ponúkame našim používateľom možnosť odosielania a prijímania chatových správ. Právnym základom zodpovedajúceho spracovania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Príslušné správy budú uložené, kým ich nevymažete, za predpokladu, že nie sme zo zákona povinní ani oprávnení pokračovať v ukladaní.

Výpočet vašej pozície

Aby sme vám mohli navrhnúť ďalších používateľov našej služby vo vašom okolí, vypočítame vašu pozíciu cez váš prehliadač. Aby ste to mohli povoliť, musíte zdieľať svoju pozíciu na príslušnej otázke vášho prehliadača. Právnym základom tejto spracovateľskej činnosti je článok 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Zdieľanie vašej pozície môžete kedykoľvek zakázať prispôsobením nastavení prehliadača.

Používame Mapy Google, službu od spoločnosti Google LLC („Google“), Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA na automatické dokončenie vyhľadávania mesta, ako aj na lokalizáciu vašej polohy, ak ste súhlasili s toto vo vašom prehliadači. Po zavolaní tejto funkcie sa vaša IP adresa prenesie do spoločnosti Google. IP adresa je jedinečná číselná adresa, pomocou ktorej príslušný počítač odosiela a sťahuje dáta cez internet. Na tento účel platia pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google, ktoré sú dostupné na adrese https://www.google.com/policies/privacy/.

Náš oprávnený záujem o používanie služby Google Maps podporuje návštevníkov našej webovej stránky pri zadávaní požadovaného názvu mesta (Právnym základom tejto spracovateľskej činnosti je článok 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR)), ako aj váš neustále odvolateľný súhlas na lokalizáciu slúžiacu na navrhovanie používateľov vo vašej oblasti (Právnym základom pre túto spracovateľskú činnosť je článok 6 ods. 1 a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR)).

Platobné údaje

Ak chcete získať plný prístup k Platforme, ktorá okrem iného zahŕňa možnosť odosielania a prijímania správ, musíte si zakúpiť kredity. Pri tomto nákupe spracovávame vaše platobné údaje, ktoré zahŕňajú vaše telefónne číslo. Na spracovanie vašej platby budete presmerovaní na webovú stránku vašej banky, spoločnosti vydávajúcej kreditné karty alebo iného poskytovateľa platieb. Po dokončení platby budete prevedení späť na Platformu.

Ak si zakúpite mince, budeme spracovávať vami poskytnuté údaje na uzatvorenie a spracovanie zmluvy. Údaje budú v nevyhnutnom rozsahu prenesené poskytovateľom služieb na fakturáciu vášho nákupu alebo budú údaje zhromažďované a spracovávané týmito poskytovateľmi služieb. Zásady ochrany osobných údajov PayPal, ktoré sú dostupné na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=en platia pre všetky transakcie uskutočnené cez PayPal. Právnym základom pre túto spracovateľskú činnosť je článok 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Tieto údaje budeme spracovávať aj v súvislosti s vašou IP adresou, aby sme identifikovali a predchádzali pokusom o podvod na základe článku 6 ods. 1 f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Preto sledujeme cieľ chrániť sa pred podvodnými transakciami.

Údaje uložené v súvislosti s uzavretím zmluvy o kúpe produktu budú vymazané po uplynutí zákonnej povinnosti uchovávania. V prípadoch, v ktorých existujú zákonné požiadavky na uchovávanie záznamov a povinnosti uchovávania (napríklad uchovávanie faktúr podľa daňových právnych predpisov), je právnym základom pre túto spracovateľskú činnosť článok 1 odsek 1 c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Údaje vymažeme alebo odosobníme, len čo už nebudú potrebné na spracovanie príslušnej zmluvy a zanikne akákoľvek zákonná povinnosť uchovávania.

Newsletter

ri registrácii do našej ponuky sme vás informovali, že vašu e-mailovú adresu využijeme na zasielanie nášho newslettera. Proti tomuto použitiu môžete kedykoľvek namietať, čo bude mať za následok vymazanie z nášho zoznamu e-mailov. Príslušný odkaz nájdete na konci každého newslettera.

Používame cookies na účely uvedené nižšie:
 • Technicky nevyhnutné súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné na používanie funkcií našej webovej stránky (napríklad na zistenie, či ste sa prihlásili). Bez týchto súborov cookie by nebolo možné poskytovať určité funkcie.
 • Funkčné cookies, ktoré sa používajú na technické spracovanie určitých funkcií, ktoré by ste chceli používať.
 • Analýza súborov cookie slúžiacich na analýzu správania používateľov.
 • Súbory cookie poskytovateľov tretích strán. Súbory cookie poskytovateľov tretích strán ukladajú tretie strany, ktorých funkcie integrujeme do našej webovej stránky, aby sme umožnili určité funkcie. Môžu byť tiež použité na analýzu správania používateľov.

Väčšina prehliadačov, ktoré používajú naši používatelia, umožňuje prispôsobenie ich nastavení, pokiaľ ide o to, ktoré cookies sa majú ukladať. Umožňujú tiež vymazanie (konkrétnych) súborov cookie. Ak obmedzíte ukladanie súborov cookie na konkrétnych webových stránkach alebo ak odmietnete súbory cookie z webových stránok tretích strán, možno nebudete môcť využívať našu webovú stránku v plnom rozsahu. Nižšie nájdete niekoľko informácií o tom, ako prispôsobiť nastavenia súborov cookie pre najčastejšie používané prehliadače:

Vyhlásenie o ochrane údajov služby Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics, službu spoločnosti Google LLC („Google“). Použitie je založené na článku 6 ods. 1 pododsek 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Google Analytics využíva takzvané „cookies“, čo sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie o vašom používaní webovej stránky vytvorené súborom cookie, ako napr

 • Typ / verzia prehliadača
 • Operačný systém
 • Adresa URL sprostredkovateľa (webová stránka, ktorú ste predtým navštívili)
 • Názov hostiteľa pristupujúceho počítača (IP adresa)
 • Čas požiadavky servera

sa zvyčajne prenesú na jeden zo serverov spoločnosti Google v USA a tam sa uložia. IP adresa prenesená cez váš prehliadač v rámci Google Analytics nebude spoločnosťou Google spájaná so žiadnymi inými údajmi. Spôsob, akým používame Google Analytics, zaisťuje, že vaša IP adresa sa bude používať iba nepersonalizovaným spôsobom. Podľa vyhlásenia spoločnosti Google sa táto depersonalizácia uskutoční v rámci Európskej únie alebo členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru. Len vo výnimočných prípadoch bude úplná IP adresa prenesená na jeden zo serverov Google v rámci USA a v tomto bode bude iba skrátená. Podľa vyhlásenia spoločnosti Google bude depersonalizácia vykonaná predtým, ako bude IP adresa pôvodne uložená na trvalé dátové médium. Podrobnosti nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google, ktoré sú dostupné cez https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google použije tieto údaje na analýzu používania webovej lokality, vytváranie správ o aktivitách webovej lokality a vykonávanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webovej lokality a internetu pre poskytovateľa webovej lokality. Ukladaniu cookies môžete zabrániť prispôsobením nastavenia softvéru prehliadača. Radi by sme upozornili, že v tomto prípade možno nebudete môcť plne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.

Okrem toho môžete zabrániť registrácii údajov vytvorených súbormi cookie a súvisiacich s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) spoločnosťou Google, ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a nainštalovaním doplnku prehliadača dostupného na tomto odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Spoločnosť Google je členom dohody PrivacyShield a uzavrela s nami zmluvu o správe objednávok pre službu Google Analytics.

Okrem toho používame Google Analytics na vyhodnocovanie údajov zo súborov cookie s dvojitým kliknutím a zo služby AdWords na štatistické účely. Ak si to neželáte, môžete to deaktivovať prostredníctvom správcu predvolieb reklám (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=en).

Ďalšie informácie týkajúce sa služby Google Analytics nájdete v Pomocníkovi služby Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en).

Osobné ponuky

Na základe osobných údajov zhromaždených BG Smart Business Eood je vytvorený profil. Na základe tohto profilu sa vám snažíme čo najlepšie prispôsobiť naše ponuky. Tieto ponuky vám budú zaslané e-mailom.

Na to používame:

 • Funkcie, ktoré používate
 • Vaše správanie pri surfovaní na webe
 • Suma, ktorú ste minuli na kredity
 • Vaše preferencie pri flirtovaní
 • Údaje zhromaždené pomocou cookies

Toto použitie vašich osobných údajov je založené na vašom súhlase. Ak si už neželáte, aby sa vaše informácie používali na tento účel, môžete svoj súhlas odvolať zaslaním e-mailu na adresu supp23@zarucenespojenie.com

Štatistický výskum

BG Smart Business Eood chce poskytovať služby najvyššej kvality. Aby ste to dosiahli. BG Smart Business Eood potrebuje vykonať štatistický výskum. Na základe výsledkov prieskumu môžeme vykonať úpravy našich služieb a/alebo platformy. BG Smart Business Eood používa vaše osobné údaje na tento štatistický prieskum. Výsledky výskumu sú vždy agregované. To znamená, že údaje vo výsledkoch výskumu už nie je možné spätne vysledovať k vám.

Automaticky generované údaje

BG Smart Business Eood vyžaduje určité informácie, aby platforma fungovala čo najoptimálnejšie (napríklad aby sa obsah zobrazoval správne a platforma bola zabezpečená). Preto zhromažďujeme automaticky generované údaje o vašom používaní platformy. Tieto informácie pozostávajú z:

 • typ zariadenia (t.j. tablet alebo smartfón), ktorý používate;
 • IP adresu (a geolokáciu) vášho zariadenia
 • operačný systém vášho zariadenia
 • softvér prehliadača, ktorý používate
 • webové stránky, ktoré navštívite
 • Poskytovateľ internetových služieb, ktorého používate

Zverejnenie tretej strany

Bez vášho súhlasu neposkytneme vaše údaje tretím stranám, pokiaľ nenastanú tieto prípady:

Vaše osobné údaje poskytujeme (sub)spracovateľom (okrem iného hostiteľskej strane a subjektom, ktoré zamestnávajú ľudí, ktorí odpovedajú na vaše správy), ktorí môžu spracúvať osobné údaje na zodpovednosť BG Smart Business Eood. BG Smart Business Eood uisťuje, že zmluvne zaručila, že títo (sub)spracovatelia nebudú spracúvať údaje mimo rozsahu týchto Zásad ochrany osobných údajov a že sú prijaté technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie vašich osobných údajov pred (okrem iného) neúmyselnou stratou, zničením alebo poškodením vaše osobné údaje.

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť akýmkoľvek tretím stranám, ak ste výslovne súhlasili s prenosom týmto stranám na spracovanie vašich osobných údajov a/alebo pokiaľ tieto informácie nemožno spätne vysledovať k vám.

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť tretím stranám v prípade, že sme tak povinní urobiť podľa platných zákonov a/alebo predpisov, v dôsledku súdneho sporu a/alebo ak sa domnievame, že je to potrebné na ochranu našich práv.

Čo robíme s vašimi informáciami?

Vaše osobné údaje budeme spracúvať na nasledujúce účely a na základe nižšie uvedených právnych základov:

Účel Právny základ
Účet a správa Poskytovať vám platformu a jej funkcie a priviesť vás do kontaktu s profilmi, ktoré zodpovedajú vašim preferenciám. Spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou. V prípade spracúvania osobitných kategórií osobných údajov je spracúvanie založené na Vašom súhlase.
Kontaktný formulár Aby sme odpovedali na akékoľvek otázky a/alebo aby sme vás mohli kontaktovať. Spracovanie je nevyhnutné pre oprávnené záujmy, ktoré sleduje BG Smart Business Eood. poskytovať vám svoje (zákaznícke) služby.
Newsletter Aby sme sa prihlásili do nášho zoznamu adries a posielali vám aktualizácie o našej službe. Spracovanie je nevyhnutné pre oprávnené záujmy, ktoré sleduje BG Smart Business Eood aby sme vám poslali newsletter, na odber ktorého ste sa prihlásili.
Osobná ponuka Aby sme vám mohli posielať osobné ponuky Spracovanie je založené na vašom súhlase.
Štatistický výskum na generovanie štatistických údajov a na (anonymné) používanie týchto údajov na výskumné účely. Spracovanie je nevyhnutné pre oprávnené záujmy, ktoré sleduje BG Smart Business Eood poskytovať webovú stránku čo najprívetivejšiu pre používateľov a zlepšovať naše služby.
Automaticky generované informácie Na zabezpečenie, úpravu a zlepšenie platformy. Spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje BG Smart Business Eood menovite pre informačnú bezpečnosť.
Zverejnenie tretej strany Poskytnúť informácie o vás tretím stranám a/alebo poskytnúť tretím stranám prístup k informáciám o vás, pričom je to nevyhnutné na vykonávanie služieb; dali ste súhlas; alebo je to nevyhnutné na základe zákona a/alebo predpisov, v dôsledku súdneho sporu a/alebo ak je to nevyhnutné na ochranu našich práv. Spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou; udelili ste súhlas so spracovaním vašich údajov na tento účel; spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje BG Smart Business Eood je predmetom.

Bezpečnosť

BG Smart Business Eood sa zaväzuje zabezpečiť, aby boli vaše osobné údaje v bezpečí. Aby ste zabránili neoprávnenému prístupu alebo zverejneniu, BG Smart Business Eood prijíma vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich údajov pred stratou alebo akoukoľvek formou nezákonného spracovania.

Okrem toho, ak sú osobné údaje uložené mimo EHP, BG Smart Business Eood zabezpečuje, že toto uchovávanie je v súlade so zákonom a že je zaručená primeraná úroveň ochrany. BG Smart Business Eood podpísal modelové doložky EÚ s týmito stranami a/alebo prenos údajov je založený na štíte EÚ-US Privacy Shiel.

Odkazy na iné webové stránky

Platforma môže obsahovať hypertextové odkazy, ktoré vás presmerujú na webovú stránku alebo aplikáciu tretej strany, ako sú stránky sociálnych médií. BG Smart Business Eood nemá žiadnu právomoc nad týmito službami a/alebo webovými stránkami tretích strán. Na používanie týchto služieb a/alebo webových stránok tretích strán sa môže vzťahovať samostatné vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú výlučne na osobné údaje, ktoré sa získavajú prostredníctvom platformy. BG Smart Business Eood nepreberá žiadnu zodpovednosť za (používanie a/alebo obsah) služieb a/alebo webových stránok tretích strán.

Termín skladovania

BG Smart Business Eood bude uchovávať vaše osobné údaje tak dlho, ako to bude potrebné na splnenie účelov spracovania uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Kontrola vašich osobných údajov

Podľa právnych predpisov o ochrane osobných údajov máte ako dotknutá osoba niekoľko práv. V tejto kapitole Zásad ochrany osobných údajov sú uvedené tieto práva a ako ich môžete uplatniť.

Odpoveď

BG Smart Business Eood sa pokúsi odpovedať na vašu žiadosť čo najskôr, ale v každom prípade do štyroch (4) týždňov. Ak BG Smart Business Eood potrebuje viac času, BG Smart Business Eood vás o tom bude informovať. V žiadnom prípade BG Smart Business Eood vám odpovie neskôr ako dva mesiace.

Vaše požiadavky môžete poslať na adresu supp23@zarucenespojenie.com. Použite nám známu e-mailovú adresu, aby sme vás mohli identifikovať. Aby sme sa uistili, že požadované informácie sú vaše, môžeme vás požiadať o zaslanie platného dokladu totožnosti.

Ak BG Smart Business Eood nemôže (úplne) určiť, ktorých osobných údajov sa vaša žiadosť týka, BG Smart Business Eood vás môže požiadať, aby ste (ďalej) špecifikovali svoju požiadavku. Existuje možnosť, že BG Smart Business Eood odmietne vašu žiadosť, napríklad preto, že vaša žiadosť je neopodstatnená alebo neprimeraná alebo preto, že BG Smart Business Eood (zákonne) nemôže alebo nemusí vyhovieť vašej žiadosti. BG Smart Business Eood vás tiež upozorní na odmietnutie. BG Smart Business Eood vás informuje, že môžete, v prípade BG Smart Business Eood zamietne vašu žiadosť, podajte sťažnosť na príslušný úrad na ochranu údajov.

Právo na prístup

Podľa článku 15 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) máte právo požadovať z našej strany potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Ak je to tak, máte právo na informácie o týchto osobných údajoch a ďalšie informácie, ako je uvedené v článku 15 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Právo na opravu

Podľa článku 16 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) máte právo požadovať, aby sme bezodkladne opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Čo sa týka účelov spracovania, máte tiež právo požadovať doplnenie neúplných osobných údajov – aj dodatočným vyhlásením.

Právo byť zabudnutý

Máte právo nás požiadať, aby sme vaše údaje bezodkladne vymazali. Akékoľvek osobné údaje sme povinní bezodkladne vymazať, ak sú splnené príslušné podmienky podľa článku 17 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Pre podrobnosti by sme vás chceli odkázať na článok 17 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Podľa článku 18 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov, ak sú splnené určité predpoklady.

Právo na prenosnosť údajov

Podľa článku 20 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) máte právo získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, zavedenom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo preniesť údaje inej zodpovednej strane bez toho, aby nám to bránilo, za predpokladu, že spracovanie je založené na dohode podľa článku 6 ods. 1 písm. a, alebo článku 9 ods. 2 písm. a, alebo na základe zmluvy 6 ods. 1 písm. b) a prenos sa vykonáva prostredníctvom automatizovaných nástrojov.

Právo namietať

Podľa článku 21 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na základe článku 6 ods. e alebo f všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). To platí aj pre profilovanie založené na týchto predpisoch.

Ak spracúvame vaše osobné údaje na priamu reklamu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na použitie takejto reklamy. To platí aj pre profilovanie, ak je s takouto reklamou spojené.

Ak by ste si chceli uplatniť niektoré z práv, na ktoré máte nárok, kontaktujte nás ako zodpovednú stranu prostredníctvom kontaktných údajov uvedených vyššie alebo použite na to iný spôsob kontaktu, ktorý nám poskytnete. Ak máte v tejto súvislosti nejaké otázky, kontaktujte nás.

Existencia práva odvolať sa na dozorný orgán

Podľa článku 77 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) máte právo na odvolanie sa na dozorný orgán bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek širšie správne alebo súdne opravné prostriedky. Toto právo platí najmä v rámci členského štátu vášho bydliska, vášho pracoviska alebo pri podozrení z porušenia, ak považujete spracúvanie vašich údajov za porušenie všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Je možné toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov zmeniť?

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžu byť z času na čas zmenené. Zmeny budú zverejnené na platforme. Ak dôjde k akejkoľvek podstatnej zmene, budete o tejto zmene informovaní.

Sťažnosti alebo otázky?

V prípade, že máte akékoľvek sťažnosti alebo otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov a spôsobu BG Smart Business Eood spracúva vaše údaje, máte právo to oznámiť prostredníctvom supp23@zarucenespojenie.com. V prípade, že vy a BG Smart Business Eood nedokážete vyriešiť vašu sťažnosť (sťažnosti) na vyššie uvedené spracovanie údajov, máte tiež právo podať sťažnosť príslušnému Úradu na ochranu osobných údajov.Aktualizované: Januára 2023.